پر فروش ها

images/tcm_2000.jpg
ماژول کارت خوان و کارت نویس که در خود پرداز ها و کیوسک ها قابل استفاده است.این محصول کره ای پس از
سه شنبه, 27 خرداد 1393
این محصول از مجموعه کارت خوان‌های غیر تماسی (Contactless) شرکتACS کره است. این کارتخوان از سیستم
دوشنبه, 26 خرداد 1393
دستگاه کارتخوان نانو pcProx مبتنی بر فناوری نانو شاخته شده که به قدری کوچک است که می‌تواند برای
شنبه, 17 مرداد 1394

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 94/6 در خصوص سرویس و نگهداری 5941 دستگاه خودپرداز - بانک ملی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس و نگهداری 5941 دستگاه خودپرداز به شماره ثبت ستاد200941056000011را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir برگزار نماید.


 1.    زمان انتشار در سامانه: از ساعت 8 روزدو شنبه مورخ94/6/16
 2.    مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 15روز شنبه مورخ 94/6/21
 3.    مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 15روز چهارشنبه مورخ 94/7/1
 4.    زمان بازگشایی پاکت های الف و ب: ساعت8:30 روز یکشنبه مورخ 94/7/5
5. نوع و مبلغ تضمین: سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی (به استثنای ضمانت نامه بانک ملی ایران) یا ارائه سایر تضمین ها مطابق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، برای دستگاه های WINCOR به مبلغ            10/012/200/000 ریال و برای دستگاه های NCR ، GRG به مبلغ 4/602/660/000 ریال و در صورت ارائه پیشنهاد برای کل دستگاه ها به مبلغ 14/614/860/000 ریال
 6.    هزینه خرید اسناد : 200.000 ریال ضمنا پاکت تضمین علاوه بر بارگذاری در سامانه، به صورت لاک و مهر شده تا ساعت 15روز چهار شنبه مورخ 94/7/1 به نشانی: تهران،خیابان فردوسی، ادارات مرکزی بانک ملی ایران ،اداره کل کارپردازی،دایره دبیرخانه و امور اداری کارکنان تحویل شود.
به پیشنهادهای واصله خارج از سایت سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
شرایط شرکت در مناقصه در سایت (http://iets.mporg.ir) قابل مشاهده می باشد.

اداره كل كارپردازي
اقدام کننده:  اداره كل كارپردازي

يکشنبه 15 شهريور 1394
   

معرفی تامین کنندگان

شرکت Identive

گروه شرکت های Identive یکی از تولید کنندگان و فعالان صنعت IT آلمان است.این شرکت در زمینه روش های شناسایی امن شامل انواع کارت ها،کارت خوان ها،RFID،NFC نرم افزار ها ،پردازش ابری و راهکارهای تلفیقی فعالیت می کند.این شرکت در ایران نماینده ای ندارد.

ادامه مطلب...