پر فروش ها

images/tcm_2000.jpg
ماژول کارت خوان و کارت نویس که در خود پرداز ها و کیوسک ها قابل استفاده است.این محصول کره ای پس از
سه شنبه, 27 خرداد 1393
این محصول از مجموعه کارت خوان‌های غیر تماسی (Contactless) شرکتACS کره است. این کارتخوان از سیستم
دوشنبه, 26 خرداد 1393
دستگاه کارتخوان نانو pcProx مبتنی بر فناوری نانو شاخته شده که به قدری کوچک است که می‌تواند برای
شنبه, 17 مرداد 1394

نام و نام‌خانوادگي: پيمان قرباني عقیل آبادی-معاون اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا


سال تولد: 1352

سوابق تحصيلي:
O کارشناسي اقتصاد نظري- دانشگاه تهران - سال 1374 ( رتبه اول میان فارغ التحصیلان).
O رتبه اول کنکور سراسری کارشناسي ارشد سال 1374.
O کارشناسي ارشد اقتصاد نظري- دانشگاه تهران- سال 1376 ( رتبه اول میان فارغ التحصیلان)
عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل آثار شوک های عرضه پول بر تابع تقاضاي پول کوتاه‌مدت - يک تحليل عدم تعادل، مورد ايران.
O دکتري اقتصاد -  دانشگاه ESSEX - انگلستان - سال 1385( گرايش تخصصي : اقتصاد پولي- اقتصاد کلان -  اقتصاد‌سنجي).
عنوان رساله دکتري: مدل‌سازي مکانيزم انتقال پولي، تورم و نااطميناني تورم – مورد ايران.

سوابق حرفه‌اي:
 1376- 1375-  کارشناس اقتصادي مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهری - وزارت کشور.
 1377 -1376- کارشناس دفتر اقتصاد کلان - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور.
1381-1377- محقق دايره پولي و بانکي - اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - بانک مرکزي ج.ا.ايران.
1387-1385- رئيس دايره پولي و بانکي - اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - بانک مرکزي ج.ا.ايران.
1389 -1387- معاون اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 1389 تا بهمن 1392 - مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - بانک مرکزي ج.ا.ايران.
بهمن 1392 – معاون اقتصادی- بانک مرکزي ج.ا.ايران.

سوابق آموزشی:
 1380 -1376- مدرس  - دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران (دروس: کليات علم اقتصاد – رياضيات).
 1385-1382- دستيار تدريس درس کليات علم اقتصاد – دپارتمان اقتصاد- دانشگاه ESSEX - انگلستان.
 1385-1384- استاديار دپارتمان اقتصاد- دانشگاه ESSEX انگلستان (دروس: روش‌هاي مقداري - پيش‌بيني‌ در اقتصاد و بازرگاني).
 1385-1384- مسئول سمينارهاي تحقيقاتی دانشجويان دکتري-دپارتمان اقتصاد- دانشگاه -ESSEXانگلستان.
 1386 - تدريس درس سري‌هاي زماني و پيش‌بيني - اداره آموزش و مطالعات نيروي انساني بانک مرکزي- بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 1386- تدريس درس اقتصادسنجي و کاربردهاي آن در فاينانس (کارشناسي ارشد)  - موسسه عالي بانکداري- بانک مرکزي ج.ا.ايران.
 1388-1387- استاديار دانشکده اقتصاد (کارشناسي ارشد)- دانشگاه مفيد (دروس: اقتصاد کلان – اقتصادسنجي کاربردي).
1390-1387- استاديار دانشکده اقتصاد و مديريت (کارشناسي ارشد - MBA) – دانشگاه صنعتي شريف (درس اقتصاد کلان).


Oاستاد راهنمای پایان نامه:
- برآورد رشد مطلوب عرضه پول و سطح بهینه حق الضرب پول در اقتصاد ایران- سال 1389.
- بررسی سیاستهای اجرایی و اعتباری در تامین مسکن طی برنامه های سوم و چهارم توسعه و برآورد تابع عرضه مسکن در ایران – سال 1388.
O استاد مشاور پایان نامه:
- بررسی و تحلیل حق الضرب پول و رابطه مقدار بهینه حق الضرب و تورم با استفاده از منحنی لافر در ایران -  سال 1392
- بررسی  و تحلیل تاثیرات نرخ ارز بر تورم و نقدینگی در ایران – سال 1392
- عوامل تعیین کننده مدیریت نقدینگی - دانشکده اقتصاد و مديريت – دانشگاه صنعتي شريف – سال 1386
- پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از مدلهای EGARCH و شبکه های عصبی - دانشکده اقتصاد و مديريت – دانشگاه صنعتي شريف – سال 1386

کتب و مقالات:
کتب:
O تحليل اقتصادي خطوط اتوبوس برقي و تبديل اتوبوس‌هاي ديزل به CNG در شرکت واحد اتوبوسراني تهران - سال 1376- مرکز مطالعات برنامه‌ريزي شهري - وزارت کشور.
O جنبه‌هاي اساسي تغيير واحد پول ملي (تجربه ونزوئلا) - ترجمه پيمان قرباني - ابوالفضل اکرمي.
مقالات:
O برآورد رشد مطلوب عرضه پول و سطح بهینه حق الضرب پول در اقتصاد ایران – مجله روند – شماره آینده.
O تورم و نااطميناني تورم در ايران - ارايه شده در سمينار استراتژي‌هاي پولي و تورم - IBFI - بانک مرکزي فرانسه - سال 2007.
O تحلیل آثار شوک های عرضه پول بر تابع تقاضاي پول کوتاه‌مدت - يک تحليل عدم تعادل، مورد ايران - مجله روند - سال 1380.
O برآورد مدل پولي انعطاف‌پذير نرخ ارز (FPMM) برای اقتصاد  ايران- دپارتمان اقتصاد - دانشگاه ESSEX- سال 1381.  Oبهره‌وري مخارج عمومي، تخصيص بخشي و رشد اقتصادي، مجله برنامه و بودجه، سال  1387 (ترجمه).
طرحهای پژوهشی:
O تحليل مکانيزم انتقال پولي در اقتصاد ايران.
O شناخت تکنولوژی رشته فعالیت بازار پول و اعتبار در ایران
O برآورد توابع صادرات و واردات در ايران.
O تحليل و برآورد تابع تقاضاي پول در ايران.
O بررسي و برآورد تاثير صادرات گاز طبيعي بر اقتصاد ايران (يک تحليل داده- ستانده).
O برآورد تابع تقاضاي توريسم و ارزيابي صنعت توريسم در ايران.
O برآورد تابع عرضه و تقاضاي کتاب و ارزيابي صنعت نشر در ايران
آموزشهای تخصصی:
 شرکت در دوره‌هاي آموزشي مختلف از قبيل "بانکداري مرکزي – بانک مرکزی آلمان" - "استراتژي‌هاي پولي و تورم -  بانک مرکزی فرانسه " - "سياست پولي و توسعه – بانک توسعه اسلامی"- "برنامه‌ريزي مالي و سياستها – موسسه JVI  اطریش" ، " اقتصاد پولی پیشرفته –  مرکز آموزش بانکداری مرکزی سوییس GERZENSEE" و ...

معرفی تامین کنندگان

معرفی شرکت ایران ارقام

شركت ايران ارقام سال هاي متمادي است كه به امر توليد كامپيوترهاي شخصي پرداخته است. با رشد فزاينده استفاده ازدستگاه هاي خودپرداز و تقاضاي بانك هابراي دريافت محصول مطمئن و با كيفيت، شركت ايران ا رقام توليد داخلي محصول استراتژيك خود را از سال 1385 در دستور كار قرارداد.

ادامه مطلب...